Systeemtherapeutisch werker

Ouders en kinderen functioneren samen prettig en ontspannen in een gezin als er ruimte is om jezelf te kunnen zijn. De dagelijkse praktijk van het gezinsleven kan in deze tijd intensief zijn.

Lees meer...

 Systeemtherapeutisch Werker, Oudertrainer Geweldloos Verzet

Stevig staan in je ouderschap, dat is het mooiste wat je als ouder kunt ervaren. Dan is er vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je kind(eren) en in de relatie(s).

Lees meer...

Systeemtherapeut

Goede relaties met dierbare mensen zijn belangrijk in het leven. Om je te ontwikkelen, veilig te voelen en lief te hebben. Het gezin van herkomst, levenservaringen en verandering van levensfases beïnvloeden relaties.

Lees meer...

Systeemtherapeut / praktijkhouder

Goede, bevestigende relaties met belangrijke mensen in je leven is van essentieel belang. Ze bieden verbinding, plezier en bescherming en vormen een belangrijk deel van onze basis. Door langdurige druk, stress en forse ballast kun je vast lopen in deze relaties. Als therapeut vind ik het belangrijk om een duidelijke en veilige omgeving te creëren, een ruimte om stil te staan bij gevoelens en inzichten. 

Lees meer...

Systeemtherapeut

“ Binnen gehechtheidsrelaties ervaren mensen de behoefte om zich vanuit veiligheid en verbinding te kunnen ontwikkelen tot een krachtig en zelfstandig individu”
Een gehechtheidsrelatie bestaat tussen ouders en kinderen en binnen de partnerrelatie.

Lees meer...