Systemische, persoonlijke en deskundige aanpak 

Praktijk Carucci biedt deskundige en systemische behandeling waarbij de mogelijkheden centraal staan. We onderscheiden ons met een betrokken, bevlogen en flexibele behandelstijl die zijn kracht ontleent aan intensieve en transparante samenwerking met alle betrokkenen.

Systemisch

We maken allemaal deel uit van een groter geheel (een systeem), zoals school, gezin, familie, vriendengroep of buurt. Wanneer er bijvoorbeeld rond een kind moeilijkheden spelen, heeft dat een effect op zijn omgeving. Anderzijds beïnvloeden spanningen vanuit de omgeving hoe een kind zich voelt en gedraagt. 

Spanningen kunnen ontstaan door verandering in de gezinssamenstelling, op school, door relatieproblemen tussen ouders en/of de kinderen. Binnen de systeemtherapie zal de nadruk niet liggen op het individu, maar op het individu in relatie tot de ander(en). Hierbij kunnen we zowel met een individu, als met alle betrokkenen samenwerken. Tijdens de behandeling richten we ons dan bijvoorbeeld op wat er tussen mensen gebeurt, hoe zij elkaar begrijpen, hoe zij zaken met elkaar oplossen en wat zij van elkaar verwachten. We kijken samen naar de rolverdeling en posities die binnen een systeem aanwezig zijn en bespreken wat de invloed hiervan is op de betrokkenen. De relaties binnen het systeem staan centraal. 

Persoonlijke aanpak

Wij vinden dat de behandeling een beter resultaat oplevert wanneer een gezin een goede werkrelatie ervaart met de therapeut en dat er vanuit vertrouwen en verbondenheid samen wordt gewerkt aan mogelijkheden die passen bij een gezin. Wij weten het niet beter dan onze cliënten, wij vertellen ouders en kinderen daarom niet wat ze anders moeten doen, simpelweg omdat inzichten veel beter werken wanneer je zelf tot inzicht bent gekomen.  Ieder mens is uniek en niet voor iedereen is praten de beste manier om aan verandering te werken. Daarom bieden wij ook creative vormen (Beeldende therapie) of juist beweging gerichte (Psychomotorische therapie) vormen van therapie aan. Zo wordt elke behandeling maatwerk.  

Met onze werkwijze creëren we energie en vertrouwen in de behandeling en ontstaat er vanuit verbinding weer een beter zicht op verlangens voor de toekomst.

Deskundige aanpak

Wij hechten waarde aan kwaliteit en deskundigheid. De systeemtherapeuten zijn allen erkend en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en de vaktherapeuten bij hun beroepsverengingen. klik hier voor het overzicht van de beroepsverenigingen. Wij voldoen aan alle scholings- en nascholingseisen van de beroepsverenigingen.