Gezinstherapie

Wanneer een van de gezinsleden een diagnose heeft kunnen er hardnekkige gedragspatronen ontstaan. Als gevolg van deze patronen is het vaak moeilijk goed met elkaar om te gaan. Bijvoorbeeld omdat u en uw partner verschillend denken over de opvoeding, u het moeilijk vindt om uw aandacht goed te verdelen binnen het gezin, u het niet eens wordt met andere betrokkenen over de juiste aanpak. De eerste twee sessies zijn erop gericht om zicht te krijgen op de communicatie over en weer binnen uw gezin. Middels verschillende werkvormen inventariseren we de sterke kanten van alle gezinsleden, de mate van betrokkenheid op elkaar en wie de meeste invloed heeft in verschillende situaties. Op basis van deze inventarisatie wordt een analyse en behandelvoorstel geformuleerd.

De therapie is er op gericht nieuwe manieren te vinden om anders met elkaar om te gaan, om een andere kijk op de problemen te ontwikkelen en de onderlinge communicatie te vergroten. Voorlichting over de diagnose van bijvoorbeeld uw kind, kan helpen om meer begrip en erkenning te creëren voor alle gezinsleden en andere betrokkenen. Het doel is dat het hele gezin, weer verder kan zonder de hulp van de therapeut, ook al zijn niet alle problemen helemaal opgelost.