Wat kunnen we van elkaar verwachten, wederzijdse afspraken

 

Kwaliteit

Wij hechten waarde aan kwaliteit en deskundigheid. De therapeut is lid van beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-Gezinstherapeuten). De NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ en de praktijk heeft een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is vanuit de aanvullende verzekering. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk klachtrecht. De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten. Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten. 

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut. Deze staat ingeschreven bij Zorg Instituut Nederland.

Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut.

 

Klachten

Als u ontevreden bent over onze diensten stellen wij er prijs op dat u ons informeert. Ga eerst in gesprek met de betreffende therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Wij gaan graag met u in gesprek en willen proberen er samen uit komen. Immers, er is geen excuus of verbetering mogelijk als wij niet weten wat u heeft ervaren. Wij streven naar tevreden relaties maar er kunnen zich misstanden voordoen of fouten die worden gemaakt. 

Het kan zijn dat u - ondanks een gesprek - ontevreden blijft. De therapeut is verbonden aan de Klachten- en Geschillencommisie P3 NL. U kunt in contact komen met een klachtenfunctionaris van P3 NL via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-2341601. Is de gemeente de financierder van de behandeling en valt deze onder de Jeugdwet dan kunt u een klacht indienen bij de SKJ. Meer informatie vindt u hier.  

 

Privacy document

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Praktijk Carucci handelt conform de wetgeving Wgbo en WKKGZ.

Klik hier voor het privacy document.

 

Veiligheid in de thuissituatie

Sinds 2013 geldt de Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Organisaties en zelfstandig werkende therapeuten die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer wij vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijgen dat mogelijk de veiligheid van de jeugdige (of van andere kinderen in het gezin) in het geding is, wij deze signalen serieus nemen en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maken en in kaart brengen. Wanneer de veiligheid van gezinsleden inderdaad in het geding blijkt te zijn en onze hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoeken wij contact met een collega, of Veilig Thuis om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen. Wanneer u zichzelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, kunt u zelf ook contact zoeken met VeiligThuis. 0800-2000 of https://www.vtij.nl/

 

Algemene voorwaarden Praktijk Carucci

Onze algemene betalingsvoorwaarde zijn van toepassing op alle behandel- en onderzoeksovereenkomsten met uitzondering van de jeugdtrajecten, daarvan loopt de financiering via de gemeente. 

Klik hier voor de Algemene voorwaarden.