Voorafgaand aan de behandeling is een gezinsonderzoek mogelijk. Een gezinsonderzoek verheldert waar mogelijkheden tot verandering liggen.

Er wordt gekeken naar verhoudingen, rollen, verwachtingen, overtuigingen en communicatie tussen gezinsleden. Binnen elk gezinsonderzoek staat de vraag centraal,'is er een verband tussen de manier waarop men met elkaar omgaat en de problemen die worden ervaren'.

Er wordt gewerkt met vragenlijsten en ander testmateriaal. Hiermee worden onderlinge interacties in kaart gebracht, wordt gekeken hoe de verhoudingen zijn en hoe men onderlinge relaties beleeft. 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt besproken wie deel zullen nemen. Een gezinsonderzoek kan los worden aangevraagd, of onderdeel uitmaken van een traject van gezinstherapie. Het gezinsonderzoek bestaat uit minimaal drie onderzoeksmomenten van elk anderhalf uur, en een adviesgesprek van een uur. Na afloop ontvangt u een verslag met conclusies en een vrijblijvend advies