Als gezinscoach, huisarts, praktijkondersteuner of collega GGZ aanbieder kunt u cliënten doorverwijzen voor therapie of behandeling. Wij vinden het prettig als een doorverwijzing in overleg tot stand komt zodat er gezamenlijk gekeken kan worden of een aanmelding passend is. We stellen telefonisch contact zeer op prijs.  Onze ervaring leert dat wanneer er afstemming plaatsvindt in het systeem van betrokken hulpverleners (uiteraard met instemming van de client) dat dit de behandeling ten goede komt. Daarom houden we de lijnen graag kort en overleggen we waar nodig.

Om het aanmeldingsproces te versnellen kunt u zelf het intakeformulier downloaden en invullen met de client en via de post of mail terug te sturen. 

Klik hier voor het intakeformulier Individuele Syteemtherapie

Klik hier voor het intakeformulier Gezinstherapie

Klik hier voor het intakeformulier Partnerrelatietherapie

 

Wij hebben op dit moment geen wachtlijst.