In gezinnen ontstaan soms bepaalde hardnekkige gedragspatronen die samenhangen met de diagnose het van één van de kinderen. Als gevolg van deze patronen is het vaak moeilijk goed met elkaar om te gaan. Bijvoorbeeld omdat u en uw partner verschillend denken over de opvoeding, u het moeilijk vindt om uw aandacht goed te verdelen binnen het gezin, u het niet eens wordt met andere betrokkenen (zoals leraren) over de juiste aanpak of omdat u vragen heeft op het gebied van opvoeding. Systeemtherapie helpt de negatieve patronen te doorbreken en de onderlinge verhoudingen tussen de gezinsleden te verbeteren.

In de systeemtherapie richten we ons op uw gezin en eventueel andere belangrijke betrokkenen. De therapie is er op gericht nieuwe manieren te vinden om anders met elkaar om te gaan. Daarnaast helpen we u om een andere kijk op de problemen te ontwikkelen en de onderlinge communicatie te vergroten. Ook gaan we met uw gezin op zoek naar een verdeling van de aandacht, taken en verantwoordelijkheden zodat ieder gezinslid meer tot zijn recht komt. Voorlichting over de diagnose en de verschillende fases in de ontwikkeling van u en uw kind helpen om meer begrip en erkenning te creëren voor alle gezinsleden en andere betrokkenen.

De eerste bijeenkomsten zijn erop gericht om zicht te krijgen op de communicatie over en weer binnen uw gezin. We inventariseren de sterke kanten van alle gezinsleden om daar vervolgens gebruik van te kunnen maken. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen ligt het accent tijdens de sessies meer op gesprekken of op gezamenlijke spelactiviteiten. De samenstelling van de sessies is afhankelijk van de vragen in het gezin; soms zijn de bijeenkomsten met het hele gezin, soms met delen van het gezin. In sommige gevallen krijgt u oefeningen of opdrachten mee die thuis gedaan kunnen worden. Aan het einde van de therapie beoordelen we met elkaar of de gestelde doelen bereikt zijn.