Kinderen opvoeden in veranderende tijden is ingewikkeld. Er is door de jaren heen veel veranderd in de relatie tussen ouders en kinderen. In onze vroegere maatschappij hadden ouders en leerkrachten macht en gezag over kinderen en jongeren. Tegenwoordig is de relatie veel gelijkwaardiger. Kinderen hebben meer te vertellen en ouders proberen meer warmte en nabijheid te geven.

Ook een levensfase zoals bijvoorbeeld de puberteit is niet alleen voor  jongeren een ingewikkelde en onzekere periode maar kan ook voor ouders veel teweeg brengen. Vanuit een behoefte aan verbinding en een goede ouder te  zijn naast de behoefte van jongeren aan  experimenteerruimte en autonomie kunnen er wrijvingen ontstaan. Dit kan veel onzekerheid over opvoedingsstijl geven. De grenzen zijn voor pubers (en ook voor ouders) onduidelijker geworden dan vroeger,

Geweldloos verzet - Nieuwe Autoriteit helpt ouders  in verbinding met hun kinderen hun ouderlijke regie te nemen. Het is een methodiek voor gezinnen waar een situatie is ontstaan waar destructieve patronen  opgebouwd zijn en de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren of in gevaar is. Het ouderlijk gezag staat onder spanning en jongeren vertonen grensoverschrijdend gedrag. Ouders en kinderen voelen zich machteloos en zijn mogelijk met elkaar in een negatieve spiraal gekomen. De methodiek is voor ouders van jongeren van 12 tot 18 jaar die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en waar de relatie tussen ouders en kind is vastgelopen. Het kan in reguliere gezinstherapie toegepast worden maar ook in groepsmodules. Een zeer effectieve en gewaardeerde methodiek is die van de oudergroep.

Oudergroep 'Het roer om met Geweldloos verzet'

De oudergroep is onderdeel van een systeembehandeling en biedt u verhelderende inzichten en concrete handreikingen. U leert met behulp van een aantal samenhangende stappen en maatregelen hoe u het grensoverschrijdende gedrag van uw kind een halt toe kunt roepen zonder dat u daarbij verbaal of fysiek geweld oproept of inzet.

Belangrijke elementen die aan bod komen zijn:

  • Herstel van ouderlijke aanwezigheid
  • Doorbreken van negatief interactiepatroon
  • Weerstaan van provocaties en uitdagend gedrag
  • Actief inzetten op positieve verrassingen en verzoeningsgebaren
  • Kiezen voor openheid, steun en support

De training

Samen met andere ouders neemt u deel aan een groepstraining. De groep bestaat uit minimaal 3 ouders en maximaal 8. Er wordt gestart met een vrijblijvende kennismaking om te onderzoeken of uw hulpvraag aansluit bij wat er in de training geboden wordt. De training wordt aangeboden in het Jordenshuis in Deventer. 

In totaal zijn er 4 trainingsbijeenkomsten van ieder 2 uur. Elke 2 weken is er een bijeenkomst. Tijdens de trainingsfase wordt er een persoonlijk gezinsplan gemaakt.

In de werkfase die volgt wordt er volop geoefend met wat er in de trainingsfase geleerd is. De werkfase bestaat uit persoonlijke gesprekken en 3 keer een maandelijkse terugkombijeenkomst met de groep. Deze bijeenkomsten duren 2 uur. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt er met elkaar geëvalueerd. De training duurt tussen de 5 en de 6 maanden.